Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 4 tháng 12 từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023)

Lịch công tác tuần 4 tháng 12 từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ hai,
26-12-2022

08:00

Hội nghị đại biểu Viên chức Đại học Huế lần thứ XI, năm 2022

Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên

Hội trường Đại học Huế, số 3 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế và Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

Thứ ba,
27-12-2022

9:30

Họp cán bộ chủ chốt Trường Du lịch

Cán bộ chủ chốt Trường Du lịch

Phòng họp TDL

Hiệu trưởng

Thứ tư,
28-12-2022

 

08:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2022 (Ứng viên Trịnh Ngọc Anh)

 

Theo Quyết định số 30/QĐ-HĐTSSĐH

Phòng họp I.7, Số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế

Trưởng tiểu ban

09:00

 

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2022 (Ứng viên Nguyễn Anh Lợi)

 

Theo Quyết định số 30/QĐ-HĐTSSĐH

Phòng họp I.7, Số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế

Trưởng tiểu ban

10:00

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2022 (Ứng viên Sui Nghiệp Phát)

 

Theo Quyết định số 30/QĐ-HĐTSSĐH

Phòng họp I.7, Số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế

Trưởng tiểu ban

13:30

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2022 (Ứng viên Nguyễn Thị Huỳnh Phượng)

 

Theo Quyết định số 30/QĐ-HĐTSSĐH

Phòng họp I.7, Số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế

Trưởng tiểu ban

14:00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế

Thầy Chính 

Phòng họp I.2 Đại Học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế

14:30

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2022 (Ứng viên Trương Thị Kim Thủy)

Theo Quyết định số 30/QĐ-HĐTSSĐH

Phòng họp I.7, Số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế

Trưởng tiểu ban

15:30

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2022 (Ứng viên Nguyễn Thị Ngọc Trinh)

Theo Quyết định số 30/QĐ-HĐTSSĐH

Phòng họp I.7, Số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế

Trưởng tiểu ban

16:30

Tiểu ban Du lịch xét tuyển Dự bị tiến sĩ đợt tháng 12 năm 2022 

Theo Quyết định số 30/QĐ-HĐTSSĐH

Phòng họp I.7, Số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế

Trưởng tiểu ban

Thứ sáu,
30-12-2022

08:00

Kiểm điểm, đánh giá Ban Thường vụ Đảng uỷ, Tập thể Lãnh đạo Đại học Huế năm 2022

 

Thầy Hữu Tuấn

Phòng họp I.2  Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Huế

15:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ XX

Thầy Hữu Tuấn

Phòng họp I.2  Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 7 năm 2024 (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,02-07-2024 …