Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về lịch hướng dẫn sử dụng thư viện cho SV K51

Thông báo về lịch hướng dẫn sử dụng thư viện cho SV K51

Thông báo về lịch hướng dẫn sử dụng thư viện cho SV K51:

 
STT Lớp Ngày tập huấn Thời điểm Địa điểm
1 LH A1 Thứ Tư ngày 06/09 10h-10h45  

 

 

 

Phòng thực hành máy. (Tầng 2- Khu nhà khách chuyên gia Khoa Du lịch, Đại học Huế).

2 QTKD A Thứ Tư ngày 06/09 16h-16h45
3 LH B1 Thứ Năm ngày 07/09 16h-16h45
4 QTKD C Thứ Hai ngày 11/09 10h-10h45
5 QTKD B Thứ Ba ngày 12/09 16h-16h45
6 LH A2 Thứ Tư ngày 13/09 10h-10h45
7 LH C1 Thứ Tư ngày 13/09 16h-16h45
8 LH B2 Thứ Năm ngày 14/09 16h-16h45
9 KTDL Thứ Ba ngày 19/09 16h-16h45
10 LH C2 Thứ Tư ngày 20/09 16h-16h45

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kì I năm học 2023 – 2024.

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …