Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 5 tháng 6 (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017)

Lịch công tác tuần 5 tháng 6 (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017)

Thời gian                          

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
26-06-2017
14:00 Thống nhất danh mục thiết bị Dự án “Tăng cường trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Huế” Cô Tám, thầy Ngọc Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
16:00 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 47 Khoa Du lịch – Đại học Huế Theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba,
27-06-2017
8:00 Nội dung họp: Đề án 2020, Kiểm định, Dự án Share Cô Tám, thầy Hữu Tuấn, thầy Cường, thầy Q.Tuấn, cô Ngọc Liên Phòng họp KDL Cô Tám
Thứ năm,
29-06-2017
08:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đại học Huế lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 – 2021 Cô Tám , thầy Hữu Tuấn, cô Kim Liên, thầy Phụng Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ sáu,
30-06-2017
08:00 Hội nghị Giao ban công tác KHCN&MT Đại học Huế quý II năm 2017 Thầy Hữu Tuấn, thầy Thiện Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
10:30 Làm việc với Ban Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An Cô Tám, thầy Hữu Tuấn, thầy Thanh Long, thầy Cường Phòng họp KDL Cô Tám

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2024 (từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,17-06-2024 …