Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 12 năm 2019 (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)

Lịch công tác tuần 3 tháng 12 năm 2019 (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ ba,
24-12-2019
13:30 Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cá nhân và tập thể Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế

 

Thầy Ngọc Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
Thứ tư,
25-12-2019
14:00 Họp Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế

 

Thây Cường Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương
15:30 Họp rà soát đề án và phương án quảng bá tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

 

-Khoa trưởng;

-Chuyên viên phụ trách tuyển sinh.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương
Thứ bảy,
28-12-2019
8:00 Hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ khóa 3, đợt 1 năm 2018 -Thành viên theo QĐ;

-Học viên;

– Bộ phận sau đại học.

 

Phòng 2.4 Chủ tịch HĐ
13:30 Hội đồng đánh giá tiến độ Luận văn Thạc sĩ khóa 3, đợt 2 năm 2018 -Thành viên theo QĐ;

-Học viên;

– Bộ phận sau đại học.

 

Phòng họp Chủ tịch HĐ

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,09-01-2024 …