Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2020 (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020)

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2020 (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ tư,
18-03-2020
8:00 Hội đồng xác định danh mục đề tài cấp Khoa năm 2020 Theo Quyết định

 

Phòng họp KDL Chủ tịch HĐ

PGS.TS. Trần Hữu Tuấn

Thứ sáu,
20-03-2020
8:00 Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH 2018 Theo Quyết định

 

Phòng họp KDL Chủ tịch HĐ

PGS.TS. Bùi Thị Tám

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …