Trang chủ / Đào tạo / Lịch thi / Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 đợt 1

Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 đợt 1

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Trường Du lịch Đại học Huế thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần học kỳ I năm học 2023-2024 (Đợt 1) dành cho sinh viên Khóa 54, Khóa 55, Khóa 56, Khóa 57.
1: Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: 
https://www.mediafire.com/file/uefivie8tw8yu7m/12_12_lich_thi_dot_1_thang_12_-_202311.pdf/file

2: Danh sách sinh viên vào phòng thi:

+ Sinh viên học lại cải thiện Khóa 52:

https://www.mediafire.com/file/bxuev93yz6gll1t/DANH+SACH+HLCT,+LR+K52+HKI,+23-24.xlsx/file

+ Sinh viên khóa 53, 54, 55, 56, 57 và sinh viên học lại cải thiện xem danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo:
http://daotao.huht.hueuni.edu.vn/

Lưu ý:
+ Địa điểm tổ chức thi 22 Lâm Hoằng, Trường Du lịch
+ Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
+ Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
+ Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định;
Sinh viên nếu có vấn đề gọi điện trực tiếp cho Bộ phận Khảo thí – Trường Du lịch:
ĐT: 0234.3676.516
Email: ktdbclhuht@hueuni.edu.vn
Trân trọng!

About Khảo thí

Tin liên quan

Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 đợt 4

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Trường Du lịch – Đại học Huế thông …