Trang chủ / Lịch công tác / Lịch tuần 1 tháng 10 (Từ ngày 04/10/2021-07/10/2021)

Lịch tuần 1 tháng 10 (Từ ngày 04/10/2021-07/10/2021)

 Thời gian   Nội dung   Thành phần   Địa điểm   Người chủ trì
 Ngày  Giờ
 Thứ 2,

04-10-2021

 07:30  Họp giao ban đầu tuần

(Họp trực tuyến qua zoom)

 Các trưởng, phó đơn vị trực thuộc, thuộc  Họp trực tuyến  Giám đốc Đại học Huế
   16:00  Họp cán bộ chủ chốt  Trưởng các đơn vị TDL  Trực tuyến  Thầy: Trần Hữu Tuấn
 Thứ ba,
05-10-2021
 14:00  Họp Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Lễ khai giảng năm học 2021-2022 cho các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế  Thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc theo Quyết định số 1462/QĐ-ĐHH ngày 28/9/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

(Thầy: Nguyễn Đức Cường;

Thầy: Hoàng Long;

Thầy: Lê Mạnh Hùng)

 Phòng họp I.7, 01 Điện Biên Phủ  PGĐ Trương Quý Tùng – Trưởng Ban
 Thứ tư,
06-10-2021
 

 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế  Đảng ủy viên Cơ quan Đại học Huế

(Thầy: Trần Hữu Tuấn)

 Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ  PGĐ Trương Quý Tùng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế
   14:00  Họp Hội đồng tuyển sinh đại học xét kết quả tuyển sinh bổ sung đợt 1

(Họp trực tuyến)

 – Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 282/QĐ-ĐHH ngày 16/3/2021 và 1361/QĐ-ĐHH ngày 15/9/2021 của Giám đốc Đại học Huế;

(Thầy: Trần Hữu Tuấn)

 Họp trực tuyến tại địa chỉ: https://meet.google.com/vdv-bjhu-bqj  Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm,
07-10-2021
14:00

Họp thông qua Dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ của Đại học Huế

 
Thành viên của Ban biên soạn theo Quyết định số 1436/QĐ-ĐHH ngày 23/9/2021 của Giám đốc Đại học Huế Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế – Trưởng Ban

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 05/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ …