Trang chủ / Lịch công tác / Lịch tuần 3 tháng 01 năm 2022 (Từ 17/01/2022 – 23/01/2022)

Lịch tuần 3 tháng 01 năm 2022 (Từ 17/01/2022 – 23/01/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba,

18-01-2022

14:30 Thẩm định Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022-2026 và kế hoạch số lượng người làm việc năm 2022 của các đơn vị:

     -Trường Du lịch

-Lãnh đạo đơn vị;

-Lãnh đạo phụ trách công tác TCCB và chuyên viên có liên quan.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Trưởng Ban Thẩm định
Thứ Tư,

19-01-2022

14:00 1. Từ 14g00 – 15g00: Họp Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế. -Ủy viên ban Chấp hành Công đoàn;

(Thầy: Phan Văn Ngọc)

-Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

(Thầy: Quản Bá Chính)

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ năm, 

20-01-2022

14:00 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế

  1. Từ 14g00 – 14g00 Hội ý Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế,
  2. Từ 14g30 – 17g00 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế
Đảng ủy viên Cơ quan Đại học Huế

(Thầy: Trần Hữu Tuấn)

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế
Thứ Sáu,

21-01-2022

15:30 Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Đại học Huế Đảng ủy viên Đại học Huế

(Thầy: Trần Hữu Tuấn)

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,09-01-2024 …