Trang chủ / Đào tạo / Sinh viên tốt nghiệp / THÔNG BÁO KIỂM TRA THÔNG TIN IN TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN NĂM 2022

THÔNG BÁO KIỂM TRA THÔNG TIN IN TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN NĂM 2022

Phòng ĐT – CTSV xin thông báo đến toàn thể sinh viên K52, K51, K50. Để đảm bảo chính xác nội dung thông tin sinh viên in trên bằng  tốt nghiệp cử nhân đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra các thông tin bằng tiếng việt và tiếng anh: họ và tên, ngày tháng năm sinh,  giới tính, xếp loại và ngành. Mọi sai sót liên hệ trực tiếp với Cô Trang (0935598887) để được điều chỉnh.
Thời hạn: từ 29/7/2022 đến 16h ngày 01/8/2022 
Trân trọng cảm ơn!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

unnamed

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022 DÀNH CHO SINH VIÊN CÓ NGUYỆN VỌNG CẢI THIỆN ĐIỂM ,TRẢ NỢ CÁC HỌC PHẦN CÒN THIẾU MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT .

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022 DÀNH CHO SINH …