Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2021 (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2021 (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)

  Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
14-06-2021
08:00 Họp Hội đồng thẩm định và nghiệm thu giáo trình: “Quản lý Nhà nước về du lịch”. Chủ biên: TS.Trần Thị Ngọc Liên – Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 677/QĐ-ĐHH ngày 26/5/2021 của Giám đốc Đại học Huế;

– Chủ biên biên soạn giáo trình.

 

Phòng họp, Trường Du lịch Chủ tịch Hội đồng

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,01-01-2024 …