Trang chủ / Đào tạo / Văn bản - biểu mẫu / Mẫu đơn cho sinh viên

Mẫu đơn cho sinh viên

Phiếu nhận xét – kết quả thực tập nghiệp vụ 1, thực tập nghiệp vụ 2 và thực tập quản lý (áp dụng các khóa tuyển sinh từ năm 2023 trở về sau)

Đơn  đề nghị cấp tiền hỗ trợ học phí

Đơn đề nghị xác nhận

Đơn đề nghị xét miễn giảm học phí

Đơn xin chuyển trường

Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Đơn xin thôi học

Đơn xin vào học lại

Giấy giới thiệu

Giấy xác nhận

Đơn đăng ký chuyên ngành 

Đơn phúc khảo 

Giấy ủy quyền 

Mẫu đơn học lại cải thiên  

Mẫu đơn học cải thiện kèm theo đối với sinh viên năm 4 

Phiếu nhận xét của cơ quan thực tập 

Phiếu đánh giá kết quả thực tập dành cho sinh viên năm 3 

Đơn đăng ký học lại học cải thiện

Giấy giới thiệu thực tập sinh viên cuối khóa

Đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp

Phiếu đánh giá thưc tập năm 4

Chi tiết tại link đính kèm 

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG,THAY THẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG,THAY THẾ TRONG …