Trang chủ / Tin tức / Hội nghị - hội thảo / Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2016 -2017

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2016 -2017

Phòng Tổ chức – Hành chính Khoa Du lịch thông báo về việc đóng bảo hiểm của sinh viên cụ thể như sau:

 • Mức đóng: ( Đã được nhà nước hỗ trợ 30%)
  • Bảo hiểm y tế:
   • Khóa 48, 49: 457.380đ (Bốn trăm năm mươi bảy ngàn ba trăm tám mươi đồng) / 12 tháng (Thời hạn sử dụng thẻ: từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)
   • Khóa 47: 266.805 (Hai trăm sáu sáu ngàn tám trăm lẻ năm đồng)
  • Bảo hiểm thân thể: 60.000đồng/ 12 tháng
 • Thời gian:
  • Bắt đầu thu vào ngày 08/12/2016 đến hết ngày 15/12/2016
  • Sinh viên các lớp nộp cho lớp trưởng, sau đó lớp trưởng tổng hợp lại nộp cho cô Hằng phòng y tế.
  • Thông báo này có kèm theo mẫu đăng kí tham gia bảo hiểm của sinh viên (lớp trưởng xuống phòng Y tế để nhận vào ngày 02/12/2016). Đề nghị lớp trưởng khi nhận được thông báo phổ biến cho các bạn ghi đầy đủ thông tin vào mẫu và nộp tiền đúng thời hạn.
 • Theo công văn số 537/HDLN BHXH-GD&ĐT-YT-TC-ĐHH của Bảo hiểm xã hội tỉnh TT.Huế, việc nộp bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc đối học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Vì vậy, đề nghị sinh viên các lớp nộp Bảo hiểm đầy đủ và đúng thời gian quy định.
 • Lưu ý:
  • Đối với khóa K50, các sinh viên thuộc diện ưu đãi của nhà nước: hộ nghèo, cân nghèo, dân tộc thiểu số, bãi ngang,… vừa được Khoa trả lại tiền đến hết ngày 31/12/2016. Vậy Khoa thông báo cho các sinh viên thuộc diện trên, nếu gia đình vẫn còn được hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước thì photo công chứng thẻ mới (nếu có) hoặc xin giấy xác nhận của địa phương là gia đình vẫn được tiếp tục hưởng chế độ ưu đãi trên, kịp thời nộp cho phòng y tế trước ngày 10/12/2016. Nếu đến hết ngày 10/12/2016 mà các em không nộp, Khoa sẽ chuyển số tiền còn lại tiếp tục mua BHYT cho các em để nối hạn thẻ.
  • Những sinh viên K50 mua BHYT theo hộ gia đình thì đến hạn thẻ cuối cùng, Khoa sẽ tiếp tục mua BHYT cho các em để kịp thời nối hạn thẻ theo quy định hiện hành.
  • Đối với sinh viên các khóa 47,48,49 gia đình các em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, xã bãi ngang đã được cấp thẻ BHYT mới tại địa phương, đề nghị Photo công chứng thẻ BHYT hoặc nếu chư có thẻ BHYT thì xin giấy xác nhận của địa phương và nộp tại phòng Y tế của Khoa trước ngày 10/12/2016

Chi tiết xem tại đây !

Trần Thị Huyền

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Hội nghị quốc tế “Du lịch Tôn giáo và Hành hương Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” thông báo viết bài Phiên hội nghị “Phát triển du lịch văn hoá tâm linh tại Việt Nam”

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ‘Du lịch Tôn giáo và Hành hương Khu vực Châu Á …