Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ I năm học 2022-2023

Phòng ĐT- CTSV đăng ký học lại, học cải thiện , học vượt học kỳ I năm học 2022-2023

Chi tiết tại link đính kèm:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng ĐT- CTSV : 0234.389 7755

Trân trọng./

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …