Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký môn học Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký môn học Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký môn học Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2020-2021

Khoa Giáo dục thể chất  -Đại học Huế thông báo đăng ký môn học Giáo dục thể chất.

  • Mỗi sinh viên chỉ đăng ký 01 học phần
  • Thời khóa biểu sẽ được thông báo trên Website (fpe.hueuni.edu.vn/) và Fanpage Khoa GDTC.
  • Học phí: Theo quy định của Đại học Huế.

Nội dung thông báo cụ thể: tại đây

Trân trọng!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …