Trang chủ / Đoàn - CLB / Đoàn thanh niên / Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Du lịch- Đại học Huế Khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2019

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Du lịch- Đại học Huế Khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2019

     Ban chấp hành Đoàn Khoa Du lịch là thành viên nòng cốt trong các chương trình hoạt động của Đoàn Khoa Du lịch – Đại học Huế. Ban chấp hành Đoàn Khoa Du lịch gồm có 15 thành viên trong đó gồm có 1 Bí thư, 2 Phó bí thư, 2 Ủy viên Ban thường vụ, 10 Ủy viên Ban chấp hành. Danh sách Ban chấp hành Đoàn Khoa Khóa IV nhiệm kỳ 2017-2019 bao gồm các thành viên như sau:

STT Họ và tên Họ và tên Chức danh
1 phung1 Cao Hữu Phụng Bí thư Đoàn Khoa Du lịch
2 3 Võ Ngọc Trường Sơn Phó Bí thư Đoàn Khoa Du lịch

Cố vấn Đội CTXH-TN

3 2 Đoàn Khánh Hưng Phó Bí thư Đoàn Khoa Du lịch

Cố vấn CLB Ban Thông Tin

4 6 Nguyễn Thị Thúy Vân Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khoa

Phụ trách chuyên ngành TMĐT

5 4 Dương Thị Mẫn Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khoa

Bí thư Chi đoàn K48 TC&QLSK

6 5 Lê Phước Hải Thiện Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa

Cố vấn CLB Văn hóa – Văn nghệ

7 8 Trần Đào Phú Lộc Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa

Cố vấn CLB Giọt Hồng

Phụ trách chuyên ngành TTMKT, QHCC, TC&QLSK

8 7 Đàm Lê Tân Anh Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa

Cố vấn CLB Tiếng Anh

Phụ trách chuyên ngành QTKD

9 10 Nguyễn Thị Minh Phương Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa

Phụ trách chuyên ngành HDDL, QLLH

10 9 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa

Cố vấn CLB Ambition Student

11 13 Lê Tấn Hoàng Vũ Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa

Chủ nhiệm CLB Giọt Hồng 

Phó Bí thư K49 KTDL

12 14 Lê Trung Tiến Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa

Ủy viên Ban Thông Tin

13 16 Lê Hoàng Đức Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa

Bí thư K49 HDDL

14 12 Đoàn Kim Hóa Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa

Chủ nhiệm CLB CTXH-TN

15 17 Lê Quý Thiện Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa

Bí thư K50 QTDVDL&LH c

 Đoàn Khánh Hưng – PBT Đoàn Khoa

About Đoàn thanh niên

Tin liên quan

Bỏ túi bí quyết chinh phục Tiếng Anh hiệu quả

Nhằm giúp sinh viên Trường Du lịch nắm bắt được cách học hiệu quả và …