Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo điểm học lại, cải thiện, học vượt HK2 2018-2019 và thời gian phúc khảo

Thông báo điểm học lại, cải thiện, học vượt HK2 2018-2019 và thời gian phúc khảo

Thông báo điểm học lại, cải thiện, học vượt HK2 2018-2019 và thời gian phúc khảo điểm thi học lại, cải thiện, học vượt:

  • Điểm học lại, cải thiện, học vượt HK2 năm học 2018-2019: tại đây
  • Thời gian phúc khảo điểm thi học lại, cải thiện, học vượt HK2 năm học 2018-2019: 

    + Từ ngày thứ 3 (27/8/2019) đến thứ 6 (30/8/2019).

    + Mẫu đơn phúc khảo (tại đây).

    + Lưu ý: SV điền đầy đủ thông tin vào đơn. Nếu thiếu hoặc sai 1 trong các thông tin trong đơn thì bài thi sẽ không được phúc khảo.

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo về việc cấp học bổng Hessen, Đức cho sinh viên năm học 2022-2023

Thông báo về việc cấp học bổng Hessen, Đức cho sinh viên năm học 2022-2023 …