Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo điểm học lại, cải thiện, học vượt HK2 2018-2019 và thời gian phúc khảo

Thông báo điểm học lại, cải thiện, học vượt HK2 2018-2019 và thời gian phúc khảo

Thông báo điểm học lại, cải thiện, học vượt HK2 2018-2019 và thời gian phúc khảo điểm thi học lại, cải thiện, học vượt:

  • Điểm học lại, cải thiện, học vượt HK2 năm học 2018-2019: tại đây
  • Thời gian phúc khảo điểm thi học lại, cải thiện, học vượt HK2 năm học 2018-2019: 

    + Từ ngày thứ 3 (27/8/2019) đến thứ 6 (30/8/2019).

    + Mẫu đơn phúc khảo (tại đây).

    + Lưu ý: SV điền đầy đủ thông tin vào đơn. Nếu thiếu hoặc sai 1 trong các thông tin trong đơn thì bài thi sẽ không được phúc khảo.

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kì I năm học 2023 – 2024.

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …