Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo điểm học lại, cải thiện, học vượt HK2 2018-2019 và thời gian phúc khảo

Thông báo điểm học lại, cải thiện, học vượt HK2 2018-2019 và thời gian phúc khảo

Thông báo điểm học lại, cải thiện, học vượt HK2 2018-2019 và thời gian phúc khảo điểm thi học lại, cải thiện, học vượt:

  • Điểm học lại, cải thiện, học vượt HK2 năm học 2018-2019: tại đây
  • Thời gian phúc khảo điểm thi học lại, cải thiện, học vượt HK2 năm học 2018-2019: 

    + Từ ngày thứ 3 (27/8/2019) đến thứ 6 (30/8/2019).

    + Mẫu đơn phúc khảo (tại đây).

    + Lưu ý: SV điền đầy đủ thông tin vào đơn. Nếu thiếu hoặc sai 1 trong các thông tin trong đơn thì bài thi sẽ không được phúc khảo.

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …