Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 01 năm 2018 (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

Lịch công tác tuần 3 tháng 01 năm 2018 (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
15-01-2018
9:00 Seminar:”Định hướng nghiên cứu và công bố quốc tế” CBGV quan tâm Phòng họp Khoa Du lịch TS.Nguyễn Thị Hồng Hải
17:00 Họp Ban Thư ký Hội sinh viên mở rộng triển khai nhiệm vụ năm 2018 Thầy Phụng  Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Huế
Thứ ba,
16-01-2018
9:00 Kiểm tra điều kiện thực tế mở ngành Du lịch Thầy Hữu Tuấn, thầy Cường, thầy Đạt, tổ soạn thảo, đoàn kiểm tra Phòng họp KDL Trưởng đoàn kiểm tra
Thứ tư,
17-01-2018
08:00 Hội nghị Giao ban công tác Đại học Huế quý I/2018 Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm,
18-01-2018
08:00 Hội nghị Biểu dương sinh viên “Học tập tốt – Rèn luyện tốt” lần thứ VIII, giai đoạn 2015-2017 -Thầy Cường, thầy Phụng; 
– Sinh viên được biểu dương (theo Quyết định số 1490/QĐ-ĐHH  ngày 28/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế);
Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
15:30 Tiếp và làm việc với GS. Angelina Delgado, Trường Đại học Baruch, Hoa Kỳ Thầy Hữu Tuấn Phòng Tiếp khách, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ sáu,
19-01-2018
08:00 Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)
(Thời gian: cả ngày)
Toàn thể cán bộ  viên chức và người lao động Khoa Du lịch Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy CQĐHH

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,22-05-2024 …