Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Quyết định về việc lập Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp sinh viên Khoa Du lịch năm học 2017-2018

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo (lần 2) kế hoạch nộp và đánh giá khóa luận tốt nghiệp năm học 2023-2024

Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo tới các Khoa, sinh viên về …