Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo cho SV K51 về việc đăng ký ngoại ngữ không chuyên trên trang web của Trường ĐHNN

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …