Trang chủ / Đào tạo / Lịch thi / Thông báo Lịch thi học kỳ II năm 2018-2019 K50 TCSK, TTMKT, QHCC, QLLH1, HDDL1, HLCT

Thông báo Lịch thi học kỳ II năm 2018-2019 K50 TCSK, TTMKT, QHCC, QLLH1, HDDL1, HLCT

Tổ KT-ĐBCLGD thông báo Lịch thi học kỳ II năm 2018-2019 K50 TCSK, TTMKT, QHCC, QLLH1, HDDL1, lớp riêng thống kê du lịch và học lại cải thiện đăng ký với 5 lớp trên.

Xem lịch thi tại đây:

ke-hoach-thi-hk-ii-18-19-dot1-k50skttqhcclh1hd1

Danh sách sinh viên vào phòng thi:

k50

Danh sách học lại cải thiện, lớp riêng:

hlct-voi-5-lop-thi-som-k50

About Khảo thí

Tin liên quan

thongbao

Hướng dẫn thí sinh thi theo hình thức tự luận trực tuyến học kỳ I năm học 2021 – 2022

HƯỚNG DẪN THÍ SINH THI THEO HÌNH THỨC TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN HỌC KỲ I NĂM …