Trang chủ / Đào tạo / Lịch thi / Thông báo Lịch thi học kỳ II năm 2018-2019 K50 TCSK, TTMKT, QHCC, QLLH1, HDDL1, HLCT

Thông báo Lịch thi học kỳ II năm 2018-2019 K50 TCSK, TTMKT, QHCC, QLLH1, HDDL1, HLCT

Tổ KT-ĐBCLGD thông báo Lịch thi học kỳ II năm 2018-2019 K50 TCSK, TTMKT, QHCC, QLLH1, HDDL1, lớp riêng thống kê du lịch và học lại cải thiện đăng ký với 5 lớp trên.

Xem lịch thi tại đây:

ke-hoach-thi-hk-ii-18-19-dot1-k50skttqhcclh1hd1

Danh sách sinh viên vào phòng thi:

k50

Danh sách học lại cải thiện, lớp riêng:

hlct-voi-5-lop-thi-som-k50

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo về việc đăng ký làm thẻ sinh viên

Thông báo đến các bạn đã đăng ký làm thẻ sinh viên (theo danh sách …