Trang chủ / Đào tạo / Lịch thi / Thông báo Lịch thi học kỳ II năm 2018-2019 K50 TCSK, TTMKT, QHCC, QLLH1, HDDL1, HLCT

Thông báo Lịch thi học kỳ II năm 2018-2019 K50 TCSK, TTMKT, QHCC, QLLH1, HDDL1, HLCT

Tổ KT-ĐBCLGD thông báo Lịch thi học kỳ II năm 2018-2019 K50 TCSK, TTMKT, QHCC, QLLH1, HDDL1, lớp riêng thống kê du lịch và học lại cải thiện đăng ký với 5 lớp trên.

Xem lịch thi tại đây:

ke-hoach-thi-hk-ii-18-19-dot1-k50skttqhcclh1hd1

Danh sách sinh viên vào phòng thi:

k50

Danh sách học lại cải thiện, lớp riêng:

hlct-voi-5-lop-thi-som-k50

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo v/v phúc khảo điểm thi HKI 2022 – 2023 (Đợt 2)

Bộ phận Khảo thí và ĐBCLGD, Phòng Đào tạo và CTSV, Trường Du lịch sẽ …