Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo nhận giấy xác nhận,Giấy chứng nhận giáo dục đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019.

Thông báo nhận giấy xác nhận,Giấy chứng nhận giáo dục đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019.

Thông báo nhận giấy xác nhận,Giấy chứng nhận giáo dục đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019.

Thông báo về việc nhận Giấy xác nhận, chứng nhận Giáo dục thể chất đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019 như sau:
– Sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Khoa GDTC đã cung cấp danh sách hoàn thành chương trình GDTC cho phòng đào tạo của trường, nên các bạn sinh viên chưa cần đến Khoa GDTC để nhận giấy xác nhận, giấy chứng nhận:
(Danh sách được xác nhận hoàn thành chương trình môn học GDTC theo link: tại đây
– Sinh viên các trường, khoa khác thì Khoa sẽ gửi danh sách về các trường, khoa trước thời hạn xét tốt nghiệp và sinh viên sẽ đến nhận giấy xác nhận, chứng nhận khi có thông báo trên page Khoa Giáo dục thể chất : tại đây
Do vậy, Khoa thông báo để các em sinh viên thuận lợi trong việc đến Khoa GDTC nhận giấy xác nhận.

Trân trọng.!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …