Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo tuyển sinh đào tạo chương trình thứ hai (bằng thứ 2) hệ chính quy năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo chương trình thứ hai (bằng thứ 2) hệ chính quy năm 2018

Căn cứ QĐ 666/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành  Quy định sinh viên học cùng lúc hai chương trình đại học tại Đại học Huế, Khoa Du lịch thông báo tuyển sinh Đại học chương trình bằng thứ hai hình thức đào tạo chính quy như sau:

  1. Đối tượng, điều kiện được học chương trình bằng thứ hai

– Là sinh viên đại học hệ chính quy tập trung của Đại học Huế, đã kết thúc ít nhất 1 học kỳ của chương trình thứ nhất.

– Điểm trung bình chung tích lũy ở chương trình thứ nhất không thuộc diện xếp hạng học lực yếu tại thời điểm đăng ký học chương trình bằng thứ hai và không đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

– Thời gian đào tạo ở chương trình bằng thứ hai không dài hơn so với chương trình thứ nhất.

  1. Các ngành đào tạo chương trình bằng thứ hai tại Khoa Du lịch

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

+ Du lịch;

+ Quản trị khách sạn;

+ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống;

+ Quản trị kinh doanh du lịch;

+ Kinh tế.

  1. Thủ tục, hồ sơ đăng ký học chương trình thứ hai:

– Đơn đăng ký học của Khoa Du lịch – Đại học Huế (theo mẫu)

– Bảng điểm tích lũy của chương trình đào tạo thứ nhất tại thời điểm đăng ký học do Trường mà sinh viên đang học tập cấp.

  1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Trong vòng 15 ngày để từ ngày hết hạn đăng ký học, những sinh viên đủ điều kiện học chương trình bằng thứ hai sẽ nhận quyết định trúng tuyển  của Đại học Huế, tại Tổ Đào tạo – Công tác sinh viên, Khoa Du lịch – Đại học Huế.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tổ Đào tạo – Công tác sinh viên, Khoa Du lịch – Đại học Huế; Điện thoại: 0234.3897755 hoặc xem tại trang web http://hat.hueuni.edu.vn

Tải mẫu đơn đăng ký tại đây

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …