Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc đăng ký các lớp theo mô hình Câu lạc bộ trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất học kỳ 3 năm học 2019-2020

Thông báo về việc đăng ký các lớp theo mô hình Câu lạc bộ trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất học kỳ 3 năm học 2019-2020

Thông báo về việc đăng ký các lớp theo mô hình Câu lạc bộ trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất học kỳ 3 năm học 2019-2020

Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế thông báo về việc đăng ký các lớp theo mô hình Câu lạc bộ trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất học kỳ 3 năm học 2019-2020

Thời gian đăng ký: từ ngày có thông báo đến hết ngày 18/7/2020

Thời gian học: các ngày trong tuần

Địa điểm đăng ký: tại tổ ĐT- KH- HTQT ( gặp Thầy Nguyễn Lê Nghĩa), hoặc đăng ký online theo link ( htt://www.facebook.com/khoagdtchue)

Nội dung thông báo cụ thể: tại đây

Trân trọng!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kì I năm học 2023 – 2024.

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …