Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc Đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt các học phần với Khóa 54 học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo về việc Đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt các học phần với Khóa 54 học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo về việc Đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt các học phần với Khóa 54 học kỳ I năm học 2020-2021

Tổ ĐT-CTSV Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt bổ sung các học phần với khóa 54 học kỳ I năm học 2020-2021

Sinh viên các khóa có nguyện vọng  học lại, học cải thiện, học vượt các học phần với khóa 54 vui lòng nộp đơn đăng ký tại Tổ ĐT-CTSV từ ngày 24/11/2020 đến hết ngày đến hết ngày 27/11/2020.

Thời khóa biểu K54: tại đây

Sau thời hạn trên, các trường hợp trễ sẽ không được giải quyết.

Trân trọng!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …