Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt HKI năm học 2017-2018

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt HKI năm học 2017-2018

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt HKI năm học 2017-2018:

  • Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt từ ngày 05/09/2017 đến ngày 15/09/2017.
  • Mẫu đơn đăng ký: tại đây
  • Tổ ĐT-CTSV sẽ không giải quyết những trường hợp nộp đơn quá thời hạn trên.
  • Hạn cuối nộp tiền HL, CT, HV là thứ hai (18/9/2017)

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …