Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc đánh giá hạnh kiểm học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo về việc đánh giá hạnh kiểm học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo về việc đánh giá hạnh kiểm học kỳ II năm học 2017-2018:

  • Cán bộ lớp đến Tổ ĐT-CTSV để nhận bảng đánh giá hạnh kiểm cá nhân và bảng tổng cho lớp mình. 
  • SV đánh giá và nộp lại cho Tổ ĐT-CTSV trước 16h ngày 27/09/2018.
  • Nếu quá hạn trên mà lớp nào chưa nộp bảng đánh giá hạnh kiểm thì Tổ ĐT-CTSV không chịu trách nhiệm về học bổng của lớp đó.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc cấp học bổng Hessen, Đức cho sinh viên năm học 2022-2023

Thông báo về việc cấp học bổng Hessen, Đức cho sinh viên năm học 2022-2023 …