Trang chủ / KH & HTQT / THÔNG BÁO Về việc đề xuất, xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN cấp Trường năm 2023

THÔNG BÁO Về việc đề xuất, xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN cấp Trường năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề xuất, xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN cấp Trường năm 2023

                                 Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường Du lịch, Đại học Huế.

                                                 (Kính chuyển các thư ký triển khai thông báo)

            Thực hiện kế hoạch đề xuất và xây dựng các hoạt động KH&CN cấp Trường và các cấp khác năm 2023.

Trường Du lịch kính thông báo đến các đơn vị thực hiện đề xuất và xây dựng các nhiệm vụ KH&CN năm 2023 (Cụ thể các nhiệm vụ như Đề tài KH&CN cấp Trường năm 2023, Đề tài NCKH Sinh viên năm 2023; Hội nghị, Hội thảo, các cuộc thi, chương trình tập huấn, seminar chuyên môn và các nhiệm vụ KH&CN khác…)

Hạn cuối nhận bản cứng và file điện tử đề xuất:

–         Đề tài cấp Trường: trước 17h00 ngày 10/10/2022

–         Các nhiệm vụ khác: trước 17h00 ngày 07/10/2022

Mẫu đề xuất: (file đính kèm)

Nơi nhận phiếu đề xuất:

–         Bản cứng gửi tại Phòng KHCN&QHQT, Trường Du lịch, Đại học Huế.

–         File điện tử gửi qua email: dieulinh.hat@gmail.com

Các hoạt động Khoa học và Công nghệ hàng năm là một trong nhiều tiêu chí làm cơ sở tham khảo để xét thành tích thi đua năm học của các đơn vị và các cá nhân, do đó Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện đăng ký nhiệm vụ.

Trân trọng!

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Chặng đường hoạt động của Fulbrighter Hayley Elizabeth Jensen năm học 2023-2024 tại Trường Du lịch-Đại học Huế

Từ 1/9/2023 đến 20/5/2024, Trường Du lịch-Đại học Huế đã tiếp nhận Fulbrighter Hayley Elizabeth …