Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo ( lần 2) Kế hoạch nộp và đánh giá khóa luận tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp học kỳ hè, năm học 2022 – 2023, Trường Du lịch – Đại học Huế.

Thông báo ( lần 2) Kế hoạch nộp và đánh giá khóa luận tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp học kỳ hè, năm học 2022 – 2023, Trường Du lịch – Đại học Huế.

Thông báo ( lần 2) Kế hoạch nộp và đánh giá khóa luận tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp học kỳ hè, năm học 2022 – 2023, Trường Du lịch – Đại học Huế.

Chi tiết tại link đính kèm:

Trân trọng ./.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Quyết định về việc lập Hội đồng đánh giá khóa luận và phân công giảng viên chấm chuyên đề tốt nghiệp học kỳ hè năm học 2022 – 2023, Trường Du lịch – Đại học Huế

Quyết định về việc lập Hội đồng đánh giá khóa luận và phân công giảng …