Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020

Các bạn sinh viên xem thông báo chi tiết tại các đường link bên dưới  để làm hồ sơ đúng thời hạn nhé.

1. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số: chi tiết tại đây

2. Xét miễn giảm học phí: chi tiết tại đây

3. Xét trợ cấp xã hội: chi tiết tại đây

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

DANH SÁCH SINH VIÊN KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH SINH VIÊN KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022 Phòng Kê toán – Trường Du …