Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / DANH SÁCH SINH VIÊN K47, K48, K49 ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020

DANH SÁCH SINH VIÊN K47, K48, K49 ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020

Các bạn sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp tại Tổ Đào tạo – Công tác sinh viên.

Thời gian từ ngày 03/03/2020 đến hết ngày 06/03/2020.

Chi tiết xem ở đường link dưới đây

Khóa 47: tại đây

Khóa 48: tại đây

Khóa 49: tại đây

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …