Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / DANH SÁCH SINH VIÊN K47, K48, K49 ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020

DANH SÁCH SINH VIÊN K47, K48, K49 ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020

Các bạn sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp tại Tổ Đào tạo – Công tác sinh viên.

Thời gian từ ngày 03/03/2020 đến hết ngày 06/03/2020.

Chi tiết xem ở đường link dưới đây

Khóa 47: tại đây

Khóa 48: tại đây

Khóa 49: tại đây

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP RIÊNG MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP RIÊNG MÔN GIÁO DỤC THỂ HỌC KỲ I NĂM HỌC …