Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Công khai Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành giai đoạn 2016-2021

Công khai Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành giai đoạn 2016-2021

Thực hiện Kế hoạch kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo, Trường Du lịch – Đại học Huế công bố công khai Dự thảo Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành giai đoạn 2016-2021 đến các bên liên quan trong và ngoài Trường Du lịch – Đại học Huế.

Việc công khai Dự thảo Báo cáo này giúp Hội đồng tự đánh giá và Ban Thư ký ghi nhận các ý kiến góp ý, nhận xét từ phía các bên liên quan để hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường.

Các góp ý xin gửi về: Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Du lịch – Đại học Huế.

E-mail: ktdbclhuht@hueuni.edu.vn

Thời gian đóng góp ý kiến bắt đầu từ ngày 7/3/2022 đến hết ngày 25/3/2022.

Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo đại học và Trường Du lịch – Đại học Huế trân trọng cám ơn tất cả sự đóng góp của quý cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo về việc khảo sát của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Du lịch học kỳ I (đợt 1) năm học 2023-2024

Với mục đích nâng cao chất lượng dạy và học, Trường Du lịch thông báo …