Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc nộp học phí học lại, cải thiện

Thông báo về việc nộp học phí học lại, cải thiện

Tổ ĐT-CTSV trân trọng thông báo cho các bạn K49 các lớp có đăng ký Học lại, Cải thiện và các lớp riêng chưa đóng học phí HL, CT thì nhanh chóng đến tại Tổ Kế toán trong 02 ngày 8,9/10 để nộp. Nếu quá thời hạn trên thì Tổ Kế toán sẽ không xử lý các trường hợp đăng ký của các bạn.

Đây là thời hạn nộp bổ sung, kính mong các bạn nhanh chóng  đến Tổ Kế toán đóng học phí HL, CT để được theo học đúng thời gian với các lớp đã đăng ký.

Trân trọng thông báo!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất về việc thu học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2023-2024

Khoa Giáo dục thể chất thông báo về việc thu học phí môn học Giáo …