Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / NCKH / Về việc xây dựng thuyết minh tham gia tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 1)

Về việc xây dựng thuyết minh tham gia tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 1)

Căn cứ công văn số 1461/ĐHH-KHCNQHQT của Giám đốc Đại học Huế ngày 18 tháng 10 năm 2019 về việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2020 đợt 1. Tổ KHHTQT thông báo đến các Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm đối với các đề tài sau:

1) Đề tài Khoa Du lịch là Tổ chức thực hiện: Xây dựng mô hình dự báo nhu cầu khách du lịch đến Thừa Thiên Huế dựa trên mạng nơ ron nhân tạo

2) Danh mục các đề tài khác trong danh mục phê duyệt: (kèm theo thông báo)

Tổ chức, Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm thực hiện các nội dung dưới đây trước ngày 11 tháng 11 năm 2019:

– Đăng nhập và viết thuyết minh trên trang Quản lý đề tài khoa học tại địa chỉ http://qlkh.hueuni.edu.vn  

– Cập nhật tiềm lực khoa học trên trang cơ sở dữ liệu KH&CN Đại học Huế tại địa chỉ http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn 

– Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm: thuyết minh đề tài (lưu ý phải được in ra từ trang Quản lý đề tài khoa học), tiềm lực khoa học của đơn vị và cá nhân (theo mẫu kèm theo) và xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài (nếu có)

– Số lượng: 07 bản (1 bản gốc, 6 bản photo)

– Nơi nhận hồ sơ thuyết minh: Tổ Khoa học Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch

Lưu ý: do thuyết minh được viết online nên sau thời hạn nêu trên nếu Tổ chức, cá nhân nào không hoàn thành đăng ký thì tổ KHHTQT không thể xử lý được.

Trân trọng!

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Hội nghị “Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023”

Ngày 28/3/2024, Trường Du lịch- Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu …