Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / THÔNG BÁO Về việc nộp luận văn tốt nghiệp khóa K47

THÔNG BÁO Về việc nộp luận văn tốt nghiệp khóa K47

Theo kế hoạch học tập hằng năm, tổ đào tạo công tác sinh viên thông báo cho sinh viên Khóa 47 Khoa Du lịch về thời gian và cách thức nạp Khóa luận tốt nghiệp như sau:
 
+ Thời gian nộp khóa luận: 08/05/2017 – 12/05/2017;
 
+ Hồ sơ phải nộp:
Sinh viên phải nộp về văn phòng Bộ môn (mục 1,2,3,4) và Tổ Đào tạo (mục 5) đúng hạn và đầy đủ các khoản sau:
1. Hai (02) cuốn khóa luận đóng bìa cứng (có đóng kèm Bản nhận xét của cơ sở thực tập);
2. Hai (02) cuốn tóm tắt khóa luận;
3. Nhật ký thực tập.
4. Số liệu thô hoặc sổ ghi chép số liệu thô.
5. Một CD chứa file Khóa luận hoàn chỉnh + File số liệu
(Nộp cho Cô Vân, Tổ ĐT-CTSV + gửi vào địa chỉ gmail: khoaluanchuyende17@gmail.com)
 
Vậy tổ ĐT-CTSV thông báo cho toàn thể sinh viên biết để thực hiên. Quá thời gian nêu trên, sinh viên nào không thực hiện sẽ không được bảo vệ trước hội đồng khóa luận.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …