Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo xét trợ cấp xã hội cho sinh viên

Thông báo xét trợ cấp xã hội cho sinh viên

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/08/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập và Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ ĐT- thông báo việc nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2016 – 2017 như sau:

  1. Mức trợ cấp xã hội:

– Mức 140.000 đồng/tháng: Áp dụng đối với sinh viên là người dân tộc ít người thường trú tại các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực vùng cao, vùng sâu.

– Mức 100.000 đồng/tháng: Áp dụng đối với các đối tượng còn lại.

  1. Đối tượng và thủ tục hồ sơ:

Đối tượng 1: Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú tại các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực vùng cao, vùng sâu có hộ khẩu thường trú ít nhất 3 năm trở lên tính từ thời điểm vào học tại trường.

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin nhận TCXH (tải mẫu);

+ Giấy khai sinh hoặc giấy kết hôn của bố mẹ (nếu giấy khai sinh bị thất lạc)

+ Bản sao sổ hộ khẩu gia đình

Đối tượng 2: Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

Hồ sơ gồm:
+ Đơn xin nhận TCXH (tải mẫu);
+ Giấy khai sinh;

+ Giấy xác nhận sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa do Cơ quan thương binh xã hội cấp Quận, Huyện, Thị xã cấp, trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi sinh viên cư trú.

Đối tượng 3: Sinh viên là người tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế

Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn xin nhận TCXH (tải mẫu);
+ Giấy xác nhận của UBND cấp xã về hoàn cảnh kinh tế khó khăn;
+ Biên bản giám định y khoa có nêu rõ tỉ lệ bị suy giảm khả năng lao động.

 Đối tượng 4: Sinh viên thuộc diện hộ nghèo

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin nhận TCXH (tải mẫu);

+ Giấy chứng nhận sinh viên thuộc diện hộ nghèo (theo mẫu).

3.Địa điểm và thời gian nộp

 Địa điểm:  Tổ ĐT-CTSV

 Thời gian: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 10/05/2017

Đây là công việc liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp quan tâm phổ biến cho sinh viên được biết để làm đơn đúng thời hạn.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …