Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Kết quả rèn luyện HKI năm học 2016-2017

Kết quả rèn luyện HKI năm học 2016-2017

Kết quả rèn luyện HKI năm học 2016-2017: tại đây

Sinh viên có thắc mắc đến phòng Đào tạo – CTSV để được giải đáp

Thời gian: từ ngày 27/4/2017 đến 16h00 ngày 05/05/2017.

Sau thời gian trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết!

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …