Trang chủ / Tin tức / Hội nghị - hội thảo / Thông báo: Về việc sinh viên K51 nộp thẻ BHYT thuộc diện ưu đãi của Nhà nước

Thông báo: Về việc sinh viên K51 nộp thẻ BHYT thuộc diện ưu đãi của Nhà nước

Phòng Y tế Khoa Du lịch – Đại học Huế thông báo:

Các sinh viên K51 thuộc diện ưu đãi của Nhà nước: Hộ nghèo; cận nghèo; vùng kinh tế đặc  biệt khó khăn như: bãi ngang, dân tộc thiểu số và một số đối tượng khác,… Đề nghị các em Photo thẻ BHYT được cấp năm 2017

Địa điểm: Phòng y tế Khoa Du lịch

Thời hạn: Đến hết ngày 14/09/2017 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6)

Lưu ý: Để kịp thời làm thẻ BHYT cho sinh viên K51, Khoa yêu cầu các sinh viên thuộc diện ưu đãi trên nộp gấp, nếu sinh viên nào sau thời hạn trên mà vẫn không nộp thì Khoa không chịu trách nhiệm về việc hoàn trả lại tiền Bảo hiểm y tế.

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …