Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2019-2020 ( lần 2)

Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2019-2020 ( lần 2)

Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2019-2020 ( lần 2)

Tổ Kế hoạch – Tài chính,  Khoa Du lịch thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2019-2020

Mức thu áp dụng: 350.000đ/ tín chỉ

Thời gian thu: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/6/2020

Sinh viên nộp học phí online tại website: www.thuhocphihat.hueuni.edu.vn

Nội dung thông báo cụ thể: tại đây

Trân trọng!

 

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc Tổ chức học cải thiện môn học GDQPAN năm học 2022-2023

Thông báo về việc Tổ chức học cải thiện môn học GDQPAN năm học 2022-2023 …