Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 5 năm 2018 (từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018)

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 năm 2018 (từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018)

Thời gian

Nội dung

Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ tư,
09-05-2018
08:00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế bàn về đào tạo sau đại học và xuất bản các ấn phẩm KHCN. Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng.
Thứ năm,
10-05-2018
08:00 Hội nghị tự chủ đại học theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

 

Thầy Hữu Tuấn, thầy Ngọc, cô Vân Ti Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ bảy,
12-05-2018
07:30 Khai mạc Cuộc thi Business Innovation Hackathon Đại học Huế, năm 2018 Thầy Cường, Các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi. Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương
08:00 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra
(02 ngày: 12&13/5/2018)

 

Các học viên lớp học theo Quyết định số 479/QĐ-ĐHH ngày 27/4/2018 của Giám đốc Đại học Huế. Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
8:00 Hội thảo về CEL CBGV quan tâm đã đăng ký Khách sạn Hương Giang Khoa trưởng
Chủ nhật,
13-05-2018
08:00 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra
(02 ngày: 12&13/5/2018)

 

Các học viên lớp học theo Quyết định số 479/QĐ-ĐHH ngày 27/4/2018 của Giám đốc Đại học Huế. Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
14:00 Chung kết, trao giải cuộc thi Business Innovation Hackathon và Phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” Đại học Huế lần thứ I, năm 2018

 

-Thầy Cường, thầy Phụng;

-Cán bộ, sinh viên được điều động theo Công văn của Đại học Huế.

Hội trường tầng 3, số 04 Lê Lợi, thành phố Huế. Giám đốc Đại học Huế

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 2 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,10-04-2024 …