Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019

Bộ phận công tác sinh viên thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019.

Yêu cầu lớp trưởng hoặc bí thư các lớp K50 – K51- K52 về tại tổ ĐT-CTSV nhận phiếu đánh giá cùng với bảng tổng kết đánh giá  rèn luyện tại tổ ĐT- CTSV.

( Gặp chuyên viên  phụ trách Nguyễn Ngọc Quý. SĐT 0905316989)

Thời hạn nộp lại kết quả đánh giá là ngày 15/03/2019.

Trân trọng.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

unnamed

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU KHÓA K53,K54,K55,K56 VÀ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI , HỌC CẢI THIỆN KỲ I ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU KHÓA K53,K54,K55,K56 VÀ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI , HỌC CẢI …