Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020-2021

Thông báo về việc xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020-2021

Thực hiện công văn số 1677/ĐHH-ĐTCTSV ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020-2021, Khoa Du lịch thông báo đến toàn thể sinh viên về việc xét cấp học bổng như sau:

1. Số lượng: 12 suất, giá trị 200 USD/ 1 suất

2. Tiêu chí và đối tượng:

a. Tiêu chí:

Sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo gặp khó khăn về kinh tế, có kết quả học tập năm học 2019-2020 từ Khá trở lên, riêng đối với sinh viên năm thứ nhất, căn cứ vào điểm thi THPT năm 2020 hoặc điểm xét tuyển vào đại học để xét chọn. Trường hợp phải lựa chọn giữa điều kiện kinh tế và điểm học tập thì xem xét đối tượng sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

b. Đối tượng:

–  Đối với các sinh viên đã được nhận học bổng từ các năm trước

+ Sinh viên đã nhận học bổng từ các năm trước muốn tiếp tục nhận học bổng cho những năm tiếp theo phải báo cáo tình học tập và việc sử dụng tiền học bổng đã được nhận đến đến đại diện của VNHELP tại Mỹ vào cuối năm học. Email tiếp nhận hồsơ hocbong@vnhelp.org (Tiêu đề email: Tên sinh viên_Học bổng NTT_Tên trường Đại học).

–  Đối với các sinh viên đề nghị nhận học bổng lần đầu

Sinh viên đề nghị nhận học bổng lần đầu là sinh viên năm thứ nhất.

3. Hồ sơ:

Hồ sơ học bổng Nguyễn Trường bao gồm:

–  Thông tin sinh viên (theo mẫu đính kèm).

– Bài luận được đánh máy, có độ dài 01 trang A4, dưới 1.000 từ, cỡ chữ 12, font chữ Times New Roman, có chữ ký của sinh viên. Sinh viên có thể lựa chọn 01 trong 03 đề tài sau:

    + Ngoài việc học tập, bạn có tham gia hoạt động tình nguyện hay các hoạt động cộng đồng nào không? Động lực của bạn khi tham gia các hoạt động này là gì và bạn học hỏi được điều gì từ việc tham gia các hoạt động đó?

   + Bạn hãy kể lại một tình huống hay sự kiện mà bạn đã chứng kiến trong cuộc sống hàng ngày và đã gây ấn tượng với bạn (khiến bạn vui vẻ lạc quan hoặc băn khoăn suy nghĩ).

    + Vì sao bạn chọn ngành học bạn đang theo học? Bạn cho biết ước mơ hoặc kế hoạch trong tương lai có liên quan đến ngành học này.

Riêng sinh viên đã nhận học từ năm trước, bài luận cần thêm vào mục: Sau khi nhận học bổng, số tiền đã giúp em giải quyết các vấn đề gì trong cuộc sống và học tập?

– Bảng điểm học tập của sinh viên trong năm học 2019-2020, sinh viên nă m thứ nhất nộp giấy báo trúng tuyển đại học (bản sao công chứng).

–  Bản sao hợp lệ Giấy chứng hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

–  02 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 3×4 cm.

Yêu cầu chung: Tất cả sinh viên đăng ký xét học bổng like trang Facebook của  VNHelp https://www.facebook.com/VNHELP/ và gửi tin nhắn Messenger từ trang FB cá nhân đến trang FB VNHelp với nội dung “NTT 2020 – 2021 Trường, Tên sinh viên Xin chào VNHelp ” Ví dụ “NTT 2020 – 2021, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế,  Nguyễn Thị A – Xin chào VNHelp”.

4Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2020;
– Địa điểm: Tổ Đào tạo – CTSV (gặp chuyên viên Lê Mạnh Hùng).

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …