Trang chủ / KH & HTQT / ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2021

ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2021

Thực hiện công văn số 1649/ĐHH-KHCNQHQT ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021

Khoa Du lịch – Đại học Huế thông báo đến các cá nhân quan tâm đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế với các bước bắt buộc thực hiện như sau:

– Đăng nhập và viết thuyết minh trên trang Quản lý đề tài khoa học tại địa chỉ: http://qlkh.hueuni.edu.vn

– Cập nhật hồ sơ khoa học cá nhân trên trang CSDL khoa học Đại học Huế tại địa chỉ: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn

– Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm: 07 bản Thuyết minh đề tài (phải in ra từ trang quản lý khoa học), đính kèm bản tiềm lực khoa học của đơn vị và cá nhân (theo mẫu) và xác nhận của tổ chức cá nhân phối hợp thực hiện đề tài (nếu có)

– Hạn cuối đăng ký trên hệ thống: trước ngày 13/11/2020 (tức là hệ thống sẽ khóa vào lúc 24h00 ngày 12/11/2020)

Danh mục các đề tài tuyển chọn chủ nhiệm và Hướng dẫn viết thuyết minh cấp Đại học Huế (đính kèm theo công văn)

Mọi thông tin liên hệ hỗ trợ: Tổ Khoa học Hợp tác Quốc tế, Khoa Du lịch – ĐT: 0234.3933411 hoặc 0911182444

 

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Chặng đường hoạt động của Fulbrighter Hayley Elizabeth Jensen năm học 2023-2024 tại Trường Du lịch-Đại học Huế

Từ 1/9/2023 đến 20/5/2024, Trường Du lịch-Đại học Huế đã tiếp nhận Fulbrighter Hayley Elizabeth …