Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên chưa đủ điều kiện (Khóa 48 và Khóa 49)

Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên chưa đủ điều kiện (Khóa 48 và Khóa 49)

Căn cứ  Quyết định số 900/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành quy định đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế. (theo Điều 8 của Quyết định 900/QĐ-ĐHH đào tạo trình độ Đại học được thực hiện từ 4 đến 6 năm học)

Khoa Du lịch thông báo tới các bạn sinh viên chưa đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp được biết để bố trí kế hoạch để hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp còn thiếu.

Lưu ý: Đối với sinh viên K48 chưa đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2020. Nếu quá thời hạn nói trên các bạn sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp.

 Các bạn sinh viên K48 có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ tới trực tiếp tổ Đào tạo – Công tác sinh viên để được giải đáp và hướng dẫn.

Trân trọng !

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên …