Trang chủ / Lịch công tác / Lịch Công tác từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2047

Lịch Công tác từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2047

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ ba,

25-04-2017

9:30 Họp Đảng ủy cơ quan Đại học Huế Thầy Ngọc Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH
Thứ năm,

27-04-2017

15:00 Họp Chi bộ Khoa Du lịch Đảng viên Chi bộ Phòng họp Khoa Du lịch Bí thư Chi bộ
Thứ sáu,
28-04-2017
08:00 Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác HSSV Thầy Cường, thầy Quý, thầy Hùng, cô Hạnh Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Lãnh đạo Ban Công tác HSSV
15:00 Đại hội Chi đoàn Cán bộ giáo viên Đại biểu có giấy mời, toàn thể đoàn viên Phòng 2.2 Khoa Du lịch Bí thư Chi đoàn cán bộ giáo viên

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,22-05-2024 …