Trang chủ / Tin tức / Tin Đào đạo / Thông báo xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kỳ I năm học 2020-2021

Thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số hộ nghèo, hộ cận nghèo học tại các cơ sở giáo dục đại học.

          Do đó Tổ Đào tạo – Công tác sinh viên thông báo thời gian xét và hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ cho sinh viên hệ chính quy khóa K51, K52, K53, K54 đủ điều kiện làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập như sau:

1. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

– Thi đỗ vào học đại học hệ chính quy, đang học tại Khoa Du lịch – Đại học Huế.

2. Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức.

3. Trình tự, thủ tục và hồ sơ

a. Hồ sơ bao gồm

– Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu của Khoa);

– Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp;

– Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

b) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

– Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày  30/10/2020.

– Địa điểm: Tổ Đào tạo – Công tác sinh viên.

– Sinh viên các Khóa học nộp hồ sơ về cho cán bộ phụ trách chế độ chính sách: Lê Mạnh Hùng.

c) Lưu ý

– Sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải nộp hồ sơ 01 lần vào đầu năm học; mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xét hỗ trợ chi phí học tập trong kỳ tiếp theo. Trong năm học, nếu gia đình sinh viên thuộc diện đã thoát nghèo, sinh viên có trách nhiệm nộp văn bản chứng nhận hộ đã thoát nghèo để dừng việc chi trả chi phí học tập cho kỳ tiếp theo.

– Đối với sinh viên chưa thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập, nếu trong năm học, gia đình sinh viên được bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp hồ sơ bổ sung đối tượng hưởng chính sách làm căn cứ chi trả chi phí học tập trong kỳ tiếp theo. Thời gian được hưởng theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

– Trường hợp trong quá trình học tập, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập không nộp đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo qui định chỉ được chi trả chi phí học tập tính từ ngày đơn vị nhận được đầy đủ hồ sơ đến khi kết thúc khóa học và không được giải quyết truy lĩnh tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi hồ sơ đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.

Đây là công việc quan trọng liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Trưởng các bộ môn và Ban cán sự các lớp quan tâm phổ biến cho sinh viên được biết để làm đơn đúng thời hạn./.

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …