Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2023 (từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023)

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2023 (từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ hai,
19-06-2023

07:30

Đại hội Công đoàn Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

(01 ngày: buổi sáng bắt đầu từ 07g30; buổi chiều bắt đầu từ 14g00)

 

-Đại biểu theo giấy mời;

-Đại biểu theo QĐ triệu tập của ĐHH: Thầy Cường, Thầy Ngọc, Thầy Chính

Hội trường Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Đoàn Chủ tịch

09:00

Tiếp Đoàn công tác Phủ Kyoto, Nhật Bản

Thầy Hữu Tuấn, Cô Ngọc Liên

Phòng họp TDL

 

Thứ bảy,
24-06-2023

08:00

Chương trình Kick-off khởi nghiệp

Chủ đề: Công nghệ

 

-Cô Ngọc Liên;

– CB phụ trách khởi nghiệp;

– CB quản lý sinh viên;

– Sinh viên được điều động.

 

Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Phó Giám đốc Đỗ Thị Xuân Dung

14:00

Chương trình Kick-off khởi nghiệp

Chủ đề: Sức khỏe

 

-Cô Ngọc Liên;

– CB phụ trách khởi nghiệp;

– CB quản lý sinh viên;

– Sinh viên được điều động.

 

Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Phó Giám đốc Đỗ Thị Xuân Dung

Chủ nhật,
25-06-2023

08:00

Chương trình Kick-off khởi nghiệp

Chủ đề: Khoa học tự nhiên

 

– Thầy Cường

– CB phụ trách khởi nghiệp;

– CB quản lý sinh viên;

– Sinh viên được điều động.

 

Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Phó Giám đốc Đỗ Thị Xuân Dung

14:00

Chương trình Kick-off khởi nghiệp

Chủ đề: Khoa học xã hội

 

– Thầy Cường

– CB phụ trách khởi nghiệp;

– CB quản lý sinh viên;

– Sinh viên được điều động.

 

Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Phó Giám đốc Đỗ Thị Xuân Dung

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 1 tháng 7 năm 2024 (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,02-07-2024 …