Recent Posts

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp năm 2023

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp năm 2023 Chi tiết tại link đính kèm: Trân trọng ./. Dot 2.2023_QĐ 988 ngay 18.7.2023 File size: 1 MB Downloads: 8 Dot1.2023_QĐ 178 ngay 23.2.2023 File size: 777 KB Downloads: 5

Xem tiếp

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp năm 2022

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp năm 2022 Chi tiết tại link đính kèm: Trân trọng ./. Dot1.2022_QĐ 261 ngay 4.3.2022 File size: 1 MB Downloads: 4 Dot2.2022_DS QĐ 1137_ngay 8.8.2022 File size: 1 MB Downloads: 4 Dot2.2022_QĐ 1137_ngay 8.8.2022 File size: 600 KB Downloads: 4

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 9 năm 2023 (từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,25-09-2023 08:00 Giám đốc Đại học Huế triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 Cơ quan Đại học Huế và các đơn vị thuộc, trực thuộc – Ban Giám hiệu – Trưởng phòng/Tổ trưởng, …

Xem tiếp