Recent Posts

Mô hình hỗ trợ người học của Trường Du lịch – Đại học Huế: Cánh cửa mở ra bầu trời mới

Cánh cửa mở ra bầu trời mới đã giúp khám phá thêm tri thức, để rồi tôi có động lực, hành động. Và “đứa trẻ bắt đầu tập đi” trên con đường nghiên cứu khoa học ấy, từng bước hoàn thiện các bước của một nghiên cứu sinh ở Trường …

Xem tiếp

Đại học Chiang Mai, Thái Lan giao lưu, trao đổi sinh viên với Trường Du lịch-Đại học Huế

  Vào ngày 01 tháng 4 năm 2024, Đại học Chiang Mai, Thái Lan đã có chuyến giao lưu, trao đổi sinh viên với Trường Du lịch-Đại học Huế. Tham gia buổi giao lưu, về phía Trường Du lịch có sự hiện diện của: 1. Cô Trần Thị Ngọc Liên, …

Xem tiếp

Hội nghị “Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023”

Ngày 28/3/2024, Trường Du lịch- Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023”. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên của năm học 2022-2023; Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm …

Xem tiếp