Recent Posts

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất về việc thu học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2023-2024

Khoa Giáo dục thể chất thông báo về việc thu học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2023-2024. Chi tiết tại file đính kèm. Trân trọng./. TB_hnop_HP_HK2,_2023_-_20241 File size: 931 KB Downloads: 199

Xem tiếp

Lịch thi học kỳ II năm học 2023-2024 đợt 1

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1) dành cho sinh viên Khóa 56 và lớp riêng Khóa 54. 1: Kế hoạch …

Xem tiếp

Chặng đường hoạt động của Fulbrighter Hayley Elizabeth Jensen năm học 2023-2024 tại Trường Du lịch-Đại học Huế

Từ 1/9/2023 đến 20/5/2024, Trường Du lịch-Đại học Huế đã tiếp nhận Fulbrighter Hayley Elizabeth Jensen, Trợ giảng Tiếng Anh Chương trình Fulbright về giảng dạy, nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho sinh viên, giảng viên Trường Du lịch. Đây là hoạt động được tài trợ bởi …

Xem tiếp