Recent Posts

Tham gia cuộc thi “Kỹ năng nghề nghiệp thế kỷ 21”

Trong khuôn khổ dự án “YouthSpark – Tăng cường kỹ năng làm việc , khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa”  Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế phối hợp với phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam tổ chức cuộc thi “Kỹ năng …

Xem tiếp

Kết quả rèn luyện HKI năm học 2016-2017

Kết quả rèn luyện HKI năm học 2016-2017: tại đây Sinh viên có thắc mắc đến phòng Đào tạo – CTSV để được giải đáp Thời gian: từ ngày 27/4/2017 đến 16h00 ngày 05/05/2017. Sau thời gian trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết!

Xem tiếp

THÔNG BÁO Về việc nộp luận văn tốt nghiệp khóa K47

Theo kế hoạch học tập hằng năm, tổ đào tạo công tác sinh viên thông báo cho sinh viên Khóa 47 Khoa Du lịch về thời gian và cách thức nạp Khóa luận tốt nghiệp như sau:   + Thời gian nộp khóa luận: 08/05/2017 – 12/05/2017;   + Hồ …

Xem tiếp